Wij vragen

32 - 40 uur
Bachelor
Reguliere job

Taken en verantwoordelijkheden

Wat de job inhoudt

Je bent iemand die iets voor een ander wil betekenen en bijdragen tot een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dan ben jij de geknipte hulpverlener om ons team te versterken en mee te bouwen aan een stad waar iedereen mee is.

Je takenpakket is zeer divers. Je werkt preventief en doelgericht, maar ook crisisinterventies behoren tot jouw takenpakket. Je biedt hulp en dienstverlening op maat, met het oog op een menswaardig leven voor wie het moeilijk heeft. Je werkt hiervoor samen met diverse partners en werkt zowel individueel, als in teamverband.

Op dit moment hebben we vrije plaatsen bij:

Dienst onthaal – team info en advies voltijds/deeltijds

Hou je van uitdaging en afwisseling in je werk? Dan zit je meteen goed want je weet niet op voorhand hoe je werkdag er binnen team onthaal uit zal zien. Als eerste gezicht van onze organisatie, krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen van de burgers van onze stad. Dit schrikt jou als klantgerichte duizendpoot niet af. Je verkent samen met de burgers hun vraag en gaat op zoek naar mogelijke oplossingen. Soms geef je zelf informatie of advies, indien nodig zorg je voor een warme doorverwijzing naar jouw collega’s binnen het welzijnshuis of een externe partner.

Overtuigd? Dan voorzien we ook voor jou graag een warm onthaal.

Data selectie

Het examen zal doorgaan op dinsdag 28 februari 2022.

De definitieve examenplanning wordt nog opgemaakt door de jury.

Persoonlijkheidslijsten: online, niet- eliminerend, die je zal ontvangen per mail op donderdag 16 februari 2023 en terug ingediend moet zijn op zondag 19 februari 2023 ten laatste tegen 23.59 uur

Het laatste deel bestaat uit een gestructureerd gedragsgericht interview.

Hierbij wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Geboden wordt

 • Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.
 • Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.913,19 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 3.383,16 EUR bruto
 • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Profiel kandidaat

Profiel

Zin in een uitdaging – zelfstandig – communicatief – (pro)actief - klantgericht

Algemene voorwaarden

Op dinsdag 7 februari 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur)
 • je bent in het bezit van het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg of je bent laatstejaarsstudent: je krijgt toegang tot deze selectieprocedure als je met je kandidatuur een studiebewijs kan voorleggen en een verklaring dat je binnen een termijn van vijf maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt

 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 • praktische proeven en/of schriftelijke proeven en/of gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

De definitieve examenplanning wordt door de jury opgemaakt.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Job alert maken

Maak een job alert voor 'onthaal' en ontvang dagelijks vergelijkbare vacatures per mail
Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Stad & OCMW Sint-Niklaas


Samen werken we aan een bruisende, warme stad met een fijne dienstverlening. Wil je hier graag aan meewerken? Dan horen wij graag van jou!
De stad Sint-Niklaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Ik wil meer weten over Stad & OCMW Sint-Niklaas
x

Zo maak je een goed CV

Maak een job alert en krijg gratis tips voor het maken van een goed CV, inclusief een tool cadeau voor de perfecte opmaak.